BAU Akademie Lehrbauhof Salzburg, Moosstraße 197, 5020 Salzburg